Γεώργιος Α΄. Η Διαδρομή του 1863-1913

Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν. Αθήνα 2022, σ. 144, εικόνες 95.     

 

Η έκδοση παρουσιάζει την περίοδο της 50χρονης βασιλείας του Γεωργίου Α΄, από την άφιξή του στο λιμάνι του Πειραιά στις 17 Οκτωβρίου 1863 έως τη δολοφονία του στις 18 Μαρτίου 1912 στη Θεσσαλονίκη, όταν είχε κριθεί ουσιαστικά ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος υπέρ της Ελλάδας. Η παρούσα μελέτη εμπλουτίζεται από την παρουσίαση του πλούσιου υλικού των συλλογών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στις οποίες φυλάσσονται μοναδικά τεκμήρια έχοντα σχέση με τον Γεώργιο Α΄.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.