Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

"Μια αναδρομή στον κόσμο της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα". Πρόλογος: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Λευκή Μιχαηλίδου. Κείμενα: Γεώργιος Γεωργής, Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου. Αθήνα 1999.        

 

 

Η έκδοση παρουσιάζει την Κύπρο των αρχών του 20ού αι., μέσα από φορεσιές, ενδύματα, κεντήματα, κοσμήματα και φωτογραφίες που ανήκουν στη Λαογραφική Συλλογή και στο Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, στο Μουσείο Πιερίδη καθώς και σε ιδιώτες-συλλέκτες.

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.