Βιντεοσκοπώντας το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο "Με τη ματιά των εφήβων"

Οι έφηβοι οργανώνουν τη δική τους παρουσίαση των εκθεμάτων του Μουσείου μέσα από τα ενδιαφέροντά τους. Πραγματοποιείται τα Σαββατοκύριακα. 

 

Οι έφηβοι οργανώνουν τη δική τους παρουσίαση των εκθεμάτων του Μουσείου μέσα από τα ενδιαφέροντά τους. Εφηβικές ομάδες επισκέπτονται το Μουσείο επιλέγοντας να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η επίσκεψη δεν εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα και στηρίζεται σε πρωτοβουλία των μαθητών που συμμετέχουν και των καθηγητών τους. Μετά από ξενάγηση στο Μουσείο, οι μαθητές επιλέγουν τα εκθέματα για τα οποία θα ήθελαν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και καταγράφουν ό,τι τους ενδιαφέρει διαβαθμίζοντας την πληροφορία. Στη συνέχεια οργανώνουν τη δική τους παρουσίαση, εμπλουτίζοντάς τη με λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα, μουσική και εικόνα και αποτυπώνοντας τις σκέψεις, τους συνειρμούς, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους καταγράφοντάς τα σε βίντεο. Δημιουργείται έτσι ένα πρωτότυπο υλικό, το οποίο καταθέτουν στο σχολείο τους και παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.

Για το Μουσείο, η ερμηνεία των εκθεμάτων από τη σκοπιά των νέων αποτελεί πηγή έμπνευσης. Μια φορά τον χρόνο, στο τέλος του σχολικού έτους, η Αίθουσα Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής φιλοξενεί την παρουσίαση των δράσεων των εφηβικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η βιντεοσκόπηση στο Μουσείο γίνεται με την ευθύνη του σχολείου και την έγγραφη άδεια των γονέων των παιδιών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: έως 25 μαθητές

Υπεύθυνη προγράμματος-επικοινωνίας: Νικολέττα Ζυγούρη, τηλ. 210-3237617, εσωτ. 220.

 

Το κόστος συμμετοχής είναι 3 ευρώ ανά μαθητή και θα καταβάλλεται στην υποδοχή του Μουσείου πριν την έναρξη.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.