Πολεμική σκηνή από την ελληνική Επανάσταση: Η μάχη των Αθηνών το 1827 και ο θάνατος του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Χρωμολιθογραφία του Αλέξανδρου Ησαΐα, [Βενετία, 1839].

Πολεμική σκηνή από την ελληνική Επανάσταση: Η μάχη των Αθηνών το 1827 και ο θάνατος του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Χρωμολιθογραφία του Αλέξανδρου Ησαΐα, [Βενετία, 1839].

Διαστάσεις : 0,49 x 0,33 m

Αριθμός Ταυτότητας : 4948-25

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.