Αναμνηστική Πλακέτα της Διεθνούς Εκθέσεως Εμπορικών Προϊόντων (Παρίσι, 1900) για το ελληνικό περίπτερο-Ναός Αγ.Σώστη. Έργο T. Szirmai. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο.

Αναμνηστική Πλακέτα της Διεθνούς Εκθέσεως Εμπορικών Προϊόντων (Παρίσι, 1900) για το ελληνικό περίπτερο-Ναός Αγ.Σώστη. Έργο T. Szirmai. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο.

Διαστάσεις : 8,5 x 8,6 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 4981-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 5€
Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη & Οικία και Ατελιέ Τέτση (Ύδρα): 4€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 3€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.