Ξύλινο σεκρετέρ που χρησιμοποιούσε ως γραφείο ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Ε΄ (1746-1821).

Ξύλινο σεκρετέρ που χρησιμοποιούσε ως γραφείο ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Ε΄ (1746-1821).

Διαστάσεις : 1.05 x 1.64 x 0.46 m

Αριθμός Ταυτότητας : 5797-

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.