"ΤURKEI UND GRIECHENLAND". Χάρτης της Ελλάδας και των Ευρωπαϊκών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έγχρωμη χαλκογραφία με πρόσθετες επιχρωματίσεις, O. Delitsch, W. Bruckner, Λειψία.

"ΤURKEI UND GRIECHENLAND". Χάρτης της Ελλάδας και των Ευρωπαϊκών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έγχρωμη χαλκογραφία με πρόσθετες επιχρωματίσεις, O. Delitsch, W. Bruckner, Λειψία.

Διαστάσεις : 0,35 x 0,29 m

Αριθμός Ταυτότητας : 5771-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.