Γυναικεία αρχοντική ενδυμασία από την Αθήνα. Αποτελείται από μεταξωτό πουκάμισο, χρυσοΰφαντη μεταξωτή βράκα, καβάδι (επενδύτης) από χρυσοΰφαντη μεταξωτή στόφα διακοσμημένο με κεντήματα, μεταξωτό τσιουμπέ (επενδύτης) με γούνα στα ανοίγματα. Την ενδυμασία σ

Γυναικεία αρχοντική ενδυμασία από την Αθήνα. Αποτελείται από μεταξωτό πουκάμισο, χρυσοΰφαντη μεταξωτή βράκα, καβάδι (επενδύτης) από χρυσοΰφαντη μεταξωτή στόφα διακοσμημένο με κεντήματα, μεταξωτό τσιουμπέ (επενδύτης) με γούνα στα ανοίγματα. Την ενδυμασία συμπληρώνουν μεταξωτή χρυσοΰφαντη ζώνη και μπόλια καθώς και βελούδινα χρυσοκεντημένα παπούτσια, 18ος αι.

Αριθμός Ταυτότητας : 6479-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.