Αναμνηστικό Μετάλλιο Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος για τα εγκαίνια του κτηρίου. Έργο Κ. Δημητριάδη. Επάργυρο. Επίκρουστο (1938).

Αναμνηστικό Μετάλλιο Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος για τα εγκαίνια του κτηρίου. Έργο Κ. Δημητριάδη. Επάργυρο. Επίκρουστο (1938).

Αριθμός Ταυτότητας : 8976-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τρίτη-Κυριακή 8:30-14:30
Δευτέρα κλειστά
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-14:00.