Ιωάννινα, οικία Μίσιου. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, πηγάδι, προσχέδιο όψεων και κάτοψης, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1938

Ιωάννινα, οικία Μίσιου. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, πηγάδι, προσχέδιο όψεων και κάτοψης, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1938

Διαστάσεις : 0,495 x 0,355 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 13103-ΙΩΑ/3/1

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.