"Το Επαναστατικόν Στρατοδικείον εν πλήρει συνεδριάσει καθ’ ην στιγμήν εξετάζεται ο τέως αρχιστράτηγος κ. Παπούλας". Σκίτσο από τη Δίκη των Έξι του Περικλή Βυζάντιου. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" στις 2/15 Νοεμβρίου 1922.

"Το Επαναστατικόν Στρατοδικείον εν πλήρει συνεδριάσει καθ’ ην στιγμήν εξετάζεται ο τέως αρχιστράτηγος κ. Παπούλας". Σκίτσο από τη Δίκη των Έξι του Περικλή Βυζάντιου. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" στις 2/15 Νοεμβρίου 1922.

Διαστάσεις : 0.35 x 0.17 m

Αριθμός Ταυτότητας : 13178-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.