Επιθαλάσσιο φρούριο Ναυπλίου (Μπούρτζι). Τοπογραφικό σχέδιο του Α.Γ. Αποστόλου, Ανθυπολοχαγού Μηχανικού, εποχή Όθωνος. Το σχέδιο προέρχεται από την προσωπική συλλογή του στρατηγού Πέτρου Στ. Λυκούδη.

Επιθαλάσσιο φρούριο Ναυπλίου (Μπούρτζι). Τοπογραφικό σχέδιο του Α.Γ. Αποστόλου, Ανθυπολοχαγού Μηχανικού, εποχή Όθωνος. Το σχέδιο προέρχεται από την προσωπική συλλογή του στρατηγού Πέτρου Στ. Λυκούδη.

Διαστάσεις : 0,56 x 0,4 m

Αριθμός Ταυτότητας : 13620-111

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.