Ξενοδοχείο (Badehotel) στο Skodsborg (περίχωρα Κοπεγχάγης). Αρχιτεκτονικό σχέδιο, δύο κάθετες τομές. Από τις προσωπικές συλλογές του Βασιλιά Γεωργίου Α'.

Ξενοδοχείο (Badehotel) στο Skodsborg (περίχωρα Κοπεγχάγης). Αρχιτεκτονικό σχέδιο, δύο κάθετες τομές. Από τις προσωπικές συλλογές του Βασιλιά Γεωργίου Α'.

Διαστάσεις : 0,65 x 0,5 m

Αριθμός Ταυτότητας : 13616-008ε

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.