"Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΝΕΩ ΦΑΛΗΡΩ ΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913". Η επιστροφή του βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων (1913), χρωμολιθογραφία.

"Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΝΕΩ ΦΑΛΗΡΩ ΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913". Η επιστροφή του βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων (1913), χρωμολιθογραφία.

Διαστάσεις : 0,68 x 0,47 m

Αριθμός Ταυτότητας : 14896-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.