"Έδρανον εν τω Αχιλλείω όπισθεν του αγάλματος του Αχιλλέως". Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη, τομές, πρόσοψη και πλάγια όψη, του Ανθυπολοχαγού Σ.Σ. Μακρυκώστα, 1902.

"Έδρανον εν τω Αχιλλείω όπισθεν του αγάλματος του Αχιλλέως". Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη, τομές, πρόσοψη και πλάγια όψη, του Ανθυπολοχαγού Σ.Σ. Μακρυκώστα, 1902.

Διαστάσεις : 0,75 x 0,58 m

Αριθμός Ταυτότητας : 14922-038

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.