"Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ", Αθήνα, 1858. Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδας που παρουσιάζει τους δέκα νομούς της οθωνικής περιόδου. Αποτελεί μετάφραση της τελευταίας εκδόσεως του H. Kiepert με προσθήκες των C. Kohlmann

"Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ", Αθήνα, 1858. Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδας που παρουσιάζει τους δέκα νομούς της οθωνικής περιόδου. Αποτελεί μετάφραση της τελευταίας εκδόσεως του H. Kiepert με προσθήκες των C. Kohlmann και Γ. Βακαλόπουλου

Διαστάσεις : 0,71 x 0,58 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 14943-ΕΛΛ/02α

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.