"ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΟΛΩ ΠΛΗΘΥΣΜΩ / ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΔΡΙΚΩ ΦΥΛΩ / ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩ ΦΥΛΩ". Λιθόγραφος εθνογραφικός χάρτης της Ελλάδας, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Κ. Γρούδμαν στην Αθήνα, 1882. Χάρτης που

"ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΟΛΩ ΠΛΗΘΥΣΜΩ / ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΔΡΙΚΩ ΦΥΛΩ / ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩ ΦΥΛΩ". Λιθόγραφος εθνογραφικός χάρτης της Ελλάδας, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Κ. Γρούδμαν στην Αθήνα, 1882. Χάρτης που παρουσιάζει τη διάδοση της παιδείας σε όλο τον πληθυσμό αλλά και μεμονωμένα στον ανδρικό και γυναικείο αντίστοιχα.

Διαστάσεις : 0,475 x 0,385 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 15162-ΕΘΝ/112

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.