"ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (1912)". Εθνογραφικός χάρτης, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Μ. Εργίνου. Εκδόθηκε από το Βιβλιοπωλείο του Δράκου Παπαδημητρίου, Αθήνα. Φέρει τις συνοριακές γραμμές των βαλκανικών κρατών όπως ήταν διαμορφω

"ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (1912)". Εθνογραφικός χάρτης, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Μ. Εργίνου. Εκδόθηκε από το Βιβλιοπωλείο του Δράκου Παπαδημητρίου, Αθήνα. Φέρει τις συνοριακές γραμμές των βαλκανικών κρατών όπως ήταν διαμορφωμένες κατά το 1912 (πριν την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων).

Διαστάσεις : 0,63 x 0,47 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 15162-ΕΘΝ/21

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.