"Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ". Χάρτης της Ελλάδας τυπωμένος στο λιθογραφείο των αφών Γ. Ασπιώτη, Κέρκυρα. Περιλαμβάνει τρεις χάρτες με την συνοριακή γραμμή της Ελλάδας το 1912, το 1913 και το 1920.

"Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ". Χάρτης της Ελλάδας τυπωμένος στο λιθογραφείο των αφών Γ. Ασπιώτη, Κέρκυρα. Περιλαμβάνει τρεις χάρτες με την συνοριακή γραμμή της Ελλάδας το 1912, το 1913 και το 1920.

Διαστάσεις : 1,07 x 0,5 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 15162-ΕΘΝ/22

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.