Δερμάτινος χαρτοφύλακας του πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη (1832-1896). Φέρει στην πρόσθια όψη του με χρυσά γράμματα το όνομά του. Έχει εσωτερικά 13 θήκες για τα έγγραφα κάθε υπουργείου.

Δερμάτινος χαρτοφύλακας του πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη (1832-1896). Φέρει στην πρόσθια όψη του με χρυσά γράμματα το όνομά του. Έχει εσωτερικά 13 θήκες για τα έγγραφα κάθε υπουργείου.

Διαστάσεις : 0,1 x 0,27 x 0,42 m

Αριθμός Ταυτότητας : 1497-

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.