Οι εκβολές του Πυξίτη ποταμού στις ανατολικές πλαγιές του Μιθρίου όρους στην Τραπεζούντα Πόντου. Δεξιά στην κορυφή του βουνού διακρίνεται η αρμενική μονή του Kaymakli των χρόνων των Μεγάλων Κομνηνών. Φωτογραφία των Αδελφών Κακούλη, δεκαετία 1890.

Οι εκβολές του Πυξίτη ποταμού στις ανατολικές πλαγιές του Μιθρίου όρους στην Τραπεζούντα Πόντου. Δεξιά στην κορυφή του βουνού διακρίνεται η αρμενική μονή του Kaymakli των χρόνων των Μεγάλων Κομνηνών. Φωτογραφία των Αδελφών Κακούλη, δεκαετία 1890.

Διαστάσεις : 25,5 x 19,2 cm

Αριθμός Ταυτότητας : Λεύκ.15-33-

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.