Άποψη της Κερασούντας. Αριστερά στην κορυφή του βουνού διακρίνεται το κάστρο και μέρος των τειχών της πόλης τα οποία κατηφορίζουν ως τη θάλασσα. Φωτογραφία των Αδελφών Κακούλη, δεκαετία 1890.

Άποψη της Κερασούντας. Αριστερά στην κορυφή του βουνού διακρίνεται το κάστρο και μέρος των τειχών της πόλης τα οποία κατηφορίζουν ως τη θάλασσα. Φωτογραφία των Αδελφών Κακούλη, δεκαετία 1890.

Διαστάσεις : 25,5 x 19,5 cm

Αριθμός Ταυτότητας : Λεύκ.15-43-

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.