"ΕΥΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ", Προσωπογραφία του Ευγενίου Βούλγαρη, ελαιογραφία σε τσίγκο του Αυγούστου Πικαρέλλη.

"ΕΥΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ", Προσωπογραφία του Ευγενίου Βούλγαρη, ελαιογραφία σε τσίγκο του Αυγούστου Πικαρέλλη.

Διαστάσεις : 0.24 x 0.29 m

Αριθμός Ταυτότητας : 1012-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τρίτη-Κυριακή 8:30-14:30
Δευτέρα κλειστά
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Άνω των 18 ετών: 3€
Φοιτητές και άνω των 65 ετών: 1,50€
Ελεύθερη είσοδος: Κυριακές, 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου και 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-14:00.