Σημαία της Κρητικής Επανάστασης του 1866. Φέρει την επιγραφή: ΕΜ. ΜΑΥΡΟΓΕ/ΝΗΣ/ - /Ε/ΝΩΣΙΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ.

Σημαία της Κρητικής Επανάστασης του 1866. Φέρει την επιγραφή: ΕΜ. ΜΑΥΡΟΓΕ/ΝΗΣ/ - /Ε/ΝΩΣΙΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ.

Διαστάσεις : 1.06 x 0.96 m

Αριθμός Ταυτότητας : 1303-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.