Πατρινός προξενικός γιασακτσής (σωματοφύλακας) "στην υπηρεσία του Κου Cartwright", του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία, 1818/1820.

Πατρινός προξενικός γιασακτσής (σωματοφύλακας) "στην υπηρεσία του Κου Cartwright", του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία, 1818/1820.

Διαστάσεις : 0,22 x 0,31 m

Αριθμός Ταυτότητας : 1483-013α

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.