Ρολόι τσέπης του κληρικού, λογίου και αγωνιστή του 1821, Καλλίνικου Καστόρχη (1789-1877). Είναι κατασκευασμένο στον οίκο ωρολογοποιίας Gottlieb Müller in Wien.

Ρολόι τσέπης του κληρικού, λογίου και αγωνιστή του 1821, Καλλίνικου Καστόρχη (1789-1877). Είναι κατασκευασμένο στον οίκο ωρολογοποιίας Gottlieb Müller in Wien.

Αριθμός Ταυτότητας : 1925-.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.