"Ο απεσταλμένος της Ελλάδος Τρικούπης ενώπιον της Ευρώπης εξετάζουσης αυτόν τα αίτια δι’ α η ελληνική κυβέρνησις της Ελλάδος προβαίνει εις πολεμικά παρασκευάς δυνάμενας να διαταράξωσιν την ευρωπαϊκην ειρήνην. Ο κ. Δηλιγιάννης πίνων τη σουμάδα του, περιμέν

"Ο απεσταλμένος της Ελλάδος Τρικούπης ενώπιον της Ευρώπης εξετάζουσης αυτόν τα αίτια δι’ α η ελληνική κυβέρνησις της Ελλάδος προβαίνει εις πολεμικά παρασκευάς δυνάμενας να διαταράξωσιν την ευρωπαϊκην ειρήνην. Ο κ. Δηλιγιάννης πίνων τη σουμάδα του, περιμένει..." Σατιρική σύνθεση με θέμα την κήρυξη επιστράτευσης από την κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη, το Σεπτέμβριο του 1885 και τις διπλωματικές επαφές του Χ. Τρικούπη προκειμένου να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη για την Ελλάδα κατά την διάρκεια της κρίσης στην Ανατολική Ρωμυλία. Χρωμολιθογραφία από την πολιτικοσατιρική εφημερίδα "Νέος Αριστοφάνης" του Παναγιώτη Πηγαδιώτη. Καλλιτέχνης: Augusto Grossi. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1885, αρ.φ. 2.

Διαστάσεις : 42 x 62 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 15890-2

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.