Πατριαρχικό Σιγίλιο του Μελετίου Γ' σχετικό με τη Μονή Πατέρων (αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου) στην Ζίτσα Ιωαννίνων, Νοέμβριος 1845.

Πατριαρχικό Σιγίλιο του Μελετίου Γ' σχετικό με τη Μονή Πατέρων (αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου) στην Ζίτσα Ιωαννίνων, Νοέμβριος 1845.

Διαστάσεις : 65,5 x 80 cm

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00- 16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €,μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.