Πνοές Ανέμων

"Περιβάλλον και Πολιτισμός 19-22 Οκτωβρίου 2017. Πνοές Ανέμων".       

 

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο συμμετέχει στο πρόγραμμα "Πνοές Ανέμων" του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προβάλλοντας στη Μόνιμη Έκθεσή του τρία εκθέματα: τη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα με το ρόδο των ανέμων, το ακρόπρωρο από το μπρίκι "Άρης" του Ανδρέα Μιαούλη και το ομοίωμα του ίδιου πλοίου, προϊόν μικροναυπηγικής του 19ου αι.

Με αφορμή τα τρία αυτά κειμήλια θα μιλήσουμε "περί ανέμων" και θα δούμε τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η γνώση τους και η διαχείρισή τους στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, του εμπορίου αλλά και της διακίνησης των φιλελεύθερων ιδεών του 18ου και 19ου αιώνα.

Μπροστά από τα επιλεγμένα εκθέματα, θα υπάρχει ξεχωριστή σήμανση. Επίσης, θα διανέμεται ενημερωτικό δίπτυχο που θα εισάγει τον επισκέπτη στην εποχή και στο ρόλο που έπαιξε η ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας στο εμπόριο αλλά και στη διάδοση των νέων φιλελεύθερων ιδεών του 18ου και 19ου αι.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό 19, 20, 21 και 22 Οκτωβρίου, στις ώρες λειτουργίας του μουσείου.

Gallery

Έκθεση εικόνων

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.