"Ένας ζωντανός Πόλεμος Χαρακωμάτων / Trench Warfare live!"

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:30. Ανοικτή συζήτηση με τον Gabriel Tzeggai (γλώσσα αγγλικά). February 3, at 11:30. An open discussion with Gabriel Tzeggai (english language).      

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης "Ο Μεγάλος ΠΟΛΕΜΟΣ που θα τελείωνε όλους τους πολέμους, 1914-1918", το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διοργανώνει ανοικτή συζήτηση με τον Gabriel Tzeggai, ο οποίος έχει βιώσει έναν σύγχρονο πόλεμο χαρακωμάτων στην πατρίδα του, την Ερυθραία της Αφρικής.

Ο Gabriel θα μας διηγηθεί τις εμπειρίες του από τον πόλεμο ανεξαρτησίας της Ερυθραίας εναντίον της Αιθιοπίας, στην κρισιμότερη φάση της, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Υπήρξε ένας πόλεμος χαρακωμάτων μέσα στα οποία ο ίδιος βίωσε για δύο χρόνια όλη την κακουχία και φρίκη, την σωματική και ψυχολογική βία, αλλά και τη συναδελφοσύνη σε έναν κοινό σκοπό. Θα μας περιγράψει το ιστορικό των εχθροπραξιών, το πώς οδήγησαν σε μακροχρόνιο πόλεμο χαρακωμάτων, την κατασκευή τους, την οργάνωση των υπηρεσιών, την διεξαγωγή των επιχειρήσεων, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις σε κοινωνικό, συναισθηματικό, περιβαλλοντικό και αξιακό επίπεδο.

Η μαρτυρία του Gabriel μπορεί να παραβληθεί με αυτές που αφορούν στον κατεξοχήν πόλεμο χαρακωμάτων, που υπήρξε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με μία κρίσιμη διαφορά: ότι τα γεγονότα εκείνα βρίσκονται πέρα από τη μνήμη ζωντανών ανθρώπων. Έτσι ο μάρτυρας ενός πολέμου χαρακωμάτων αποτελεί πολύτιμη πηγή εμπειρίας για εμάς τους υπολοίπους.

Ο Gabriel Tzeggai εργάστηκε ως πολεοδόμος στην Ασμάρα, πρωτεύουσα της Ερυθραίας, από το 1991 έως το 2006, οπότε και μετανάστευσε στην Ιταλία. Εκεί, είναι συνιδρυτής του Αρχείου Αναμνήσεων Μεταναστών, μίας οργάνωσης που αποσκοπεί στην καταγραφή τρεχουσών μεταναστευτικών μαρτυριών και στην καταχώρηση του ίχνους αυτών στη συλλογική πολιτιστική κληρονομιά, εθνική και διεθνή. Σήμερα βρίσκεται προσωρινά στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ο θεατής μπορεί να συνδυάσει την εκδήλωση με επίσκεψη στην έκθεση "Ο Μεγάλος ΠΟΛΕΜΟΣ".

 

Είσοδος ελεύθερη

 

As part of the exhibition "The Great WAR to end all wars, 1914-1918", the National Historical Museum holds an open discussion with Gabriel Tzeggai, who has lived through a modern trench war in Eritrea, Africa, his homeland.

Gabriel will recount his memories from the Eritrean independence war against Ethiopia, during its most crucial phase, in the beginnings of the 1980’s. This was a trench war, and he himself spent nearly two years within those trenches, experiencing all the hardship and horror, the physical and psychological violence, but also the comradeship for a common cause. He will describe the background of the conflict, how it evolved into a prolonged war of trenches, their construction, the organization of support services, the conduct of operations, as well as its wider social, emotional, environmental and ethical repercussions.

Gabriel’s testimony can be paralleled with those from the trench war par excellence, which is the 1st World War, with one significant difference: those events are today out of the bounds of living memory. The witness of a trench war is for us a valuable conveyor of otherwise unreachable experience.

Gabriel Tzeggai worked as an urban planner in Asmara, the Eritrean capital, from 1991 till 2006, when he emigrated. In Italy he co-founded the Archive of Migrant Memories, an association committed to a participatory method in recording current migratory processes and registering their traces in the collective heritage of national and transnational memory. Today he is provisionally in Athens.

The event will be held in ENGLISH. Participants may combine their presence with a visit to the exhibition "The Great WAR".

 

Free admission

Gallery
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.