Μελέτες

Α΄εξάμηνο 1919. Κείμενα: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν. Αθήνα 2015, σ. 38.
Κείμενα: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς. Αθήνα 2015, σ. 100.
Wilhelm Müller (1794-1827), Griechenlieder. Μετάφραση: Χρίστος Οικονόμου. Αθήνα 2015 (σ. 104).
Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν. Αθήνα 2015, σ. 18.
Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν. Αθήνα 2013, σ. 18.
Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν. Αθήνα 2012, σ. 59.
Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Αθήνα 2010 (σ. 118).