Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2009

Επιμέλεια: Νατάσα Καστρίτη. Αθήνα 2009.    

 

Δημοσιεύονται κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε συνέδρια, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα – τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών, αρχεία με πλούσιο ιστορικό ερευνητικό ενδιαφέρον.

Περιεχόμενα του τόμου:

 • Κουκίου Δ., Η γενική χάρτα της Μολδαβίας και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων κ΄ φιλελλήνων, 1797.
 • Δάλλα Τρ., Το αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου.
 • Κάνδια Α., Αρχείο Κωνσταντίνου Ράδου.
 • Ζυγούρη Ν., Η ηλεκτροστατική μηχανή Ramsden ένα ιδιαίτερο κειμήλιο στις συλλογές του ΕΙΜ.
 • Κούλη Αν., “Σφραγίς Ελευθερίας 1821” του Στρατοπέδου Κορίνθου.
 • Παναρίτη Π., Δύο σπάνια κεραμικά σκεύη με φιλελληνικές παραστάσεις.
 • Καραδημητρίου Κ., To επιτραπέζιο παιχνίδι “Πανόραμα της Ελληνικής Επανάστασης”.
 • Καστρίτη Ν., Η Ελληνική Επανάσταση σε χαρακτικά και διακοσμήσεις χρηστικών αντικειμένων στη Γαλλία του 19ου αιώνα.
 • Μαζαράκης-Αινιάν Φ., Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 17ος – 19ος αι. Δυτική Μακεδονία-Ύδρα- Αθήνα. Αποτυπώσεις 1936-1942
 • Νικολάου Γ., Συλλογή των επίπλων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
 • Παπαναστασίου Μ., Αρχείο Βασιλείου Μιχαήλ Μελά.
 • Παπασπύρου, Ευθ., Παναθηναϊκό Στάδιο 1896. Η υποδοχή της ευεργεσίας του Γεωργίου Αβέρωφ από τον Τύπο.
 • Καχρίλας Μ., Πολιτικές αφίσες στην σύγχρονη Ελλάδα: Από μέσα ιδεολογικής αντιπαράθεσης σε πηγές συλλογικής ιστορικής τεκμηρίωσης.
 • Τασιούλη Ν., Η συμβολή της συντήρησης στην ιστορική τεκμηρίωση των έργων τέχνης. Η περίπτωση τεσσάρων μελανογραφιών του Αθανάσιου Ιατρίδη.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.