Η ΕΚΘΕΣΗ - Ενότητα 7: Συνέπειες και μνήμη του 21

Από το 1821… στο σήμερα

Στην τελευταία ενότητα εξετάζονται οι συνέπειες της Επανάστασης και η επίδρασή της ως σήμερα. Γίνεται ο απολογισμός του Αγώνα και παρουσιάζεται η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους με τα περιορισμένα σύνορα.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συνέπειες στους σημαντικούς τόπους του Αγώνα, η δημιουργία πρωτεύουσας, οι πόλεις που χάνουν τη σημασία ή τον στρατηγικό τους ρόλο περιοριζόμενες στη θέση μιας απλής επαρχίας, άλλες που καταστράφηκαν, νέες προσφυγικές πόλεις (πχ. Ερμούπολη), και τόποι που έμειναν εκτός συνόρων και συνέχισαν να διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις αλύτρωτες περιοχές και τη γέννηση της Μεγάλης Ιδέας που είναι παρούσα για πολλές δεκαετίες στην ελληνική πολιτική.

Μέσα από στολές, φωτογραφίες, σφραγίδες, πιστοποιητικά και παράσημα αγωνιστών, αιτήματα αποζημιώσεων αναδεικνύονται θέματα όπως η ανταμοιβή των αγωνιστών και η θέση τους στη μεταπολεμική κοινωνία.

Η προσπάθεια συγκρότησης ενιαίας εθνικής συνείδησης μέσω της τέχνης, η δημιουργία μύθων όπως το Κρυφό Σχολειό και ο θρύλος της Αγίας Λαύρας, η διάσωση και συλλογή των κειμηλίων της Επανάστασης, είτε με κρατική πρωτοβουλία είτε με ιδιωτική, οι επέτειοι, οι εορτασμοί, η δημιουργία μνημείων του Αγώνα υπογραμμίζουν την προσπάθεια δημιουργίας μια κοινής εθνικής ταυτότητας στο νεοσύστατο κράτος.

Στο εσωτερικό της Αίθουσας Συνεδριάσεων παρουσιάζεται χωριστά η δημιουργία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, που γεννήθηκε στον απόηχο των εορτασμών των 50 πρώτων πενήντα χρόνων του ελληνικού κράτους από δωρεές απογόνων των αγωνιστών.

 

Με την υποστήριξη:  

untitled 6

Στο πλαίσιο:untitled 7

Τεχνολογική υποστήριξη:

ΙΤΕlogo min

 

Video

Πολυμέσα

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.