Η ΕΚΘΕΣΗ. Ενότητα 1: Υπόβαθρο και προετοιμασία

Ο Όρκος. Διονύσιος Τσόκος, 1849 Ο Όρκος. Διονύσιος Τσόκος, 1849
Από τον πολυ-πολιτισμικό κόσμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην πνευματική και οικονομική αναγέννηση του Ελληνισμού και στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.

 

Η πρώτη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο πολύ-πολιτισμικός κόσμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ζωντανεύει μέσω ενός διαδραστικού εκθέματος με θέμα ένα παζάρι στην Αθήνα των αρχών του 19ου αιώνα. Αναφορά γίνεται στα προβλήματα της αυτοκρατορίας τις παραμονές της Επανάστασης: Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, τοπικές εξεγέρσεις, αποδυνάμωση της κεντρικής διοίκησης και του στρατού, ενδυνάμωση περιφερειακών τοπαρχών κ.ά.

Η αφήγηση περνά από το Πατριαρχείο, έδρα του χριστιανικού μιλλέτ, στους (Έλληνες) ορθοδόξους και τον τρόπο ζωής τους: φαναριώτες, κοινότητες, ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου, ένοπλα σώματα ενταγμένα (αρματολοί) ή όχι (κλέφτες) στην διοίκηση, αυτόνομες περιοχές (Σουλιώτες, Μανιάτες).
Αναλύεται ο ρόλος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην πνευματική προετοιμασία της Επανάστασης. Η διαδραστική παρουσίαση της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινή, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, ξεκινά από την ελληνική διασπορά και τον ρόλο της στη διάδοση των γραμμάτων και εστιάζει στη ζωή και το έργο του Ρήγα, εξηγώντας πώς ένας χάρτης μπορεί να γίνει εθνεγερτικό όπλο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το έργο του Κοραή, δάσκαλοι του Γένους και μοναδικές εκδόσεις, που συνέβαλαν στην πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων.
Γίνεται αναφορά στη δράση των Εταιρειών με φιλεκπαιδευτικό χαρακτήρα και των μυστικών οργανώσεων, με έμφαση στην ίδρυση και στη δράση της Φιλικής Εταιρείας. Η ενότητα κλείνει με ένα βιωματικό έκθεμα, την αναπαράσταση του Όρκου του Φιλικού.

 

Με την υποστήριξη:  

untitled 6

Στο πλαίσιο:

untitled 7

Το διαδραστικό έκθεμα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινή

υλοποιείται με την υποστήριξη

image006

Τεχνολογική υποστήριξη:

ΙΤΕlogo min

Video

Πολυμέσα

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.