Η ΕΚΘΕΣΗ - Ενότητα 2: Οι άνθρωποι, οι τόποι και οι τρόποι του πολέμου

Σημαία του πρώτου έτους της Επανάστασης, με σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας. Ανήκε στον πρόκριτο της Γαστούνης, Γεώργιο Σισίνη. Σημαία του πρώτου έτους της Επανάστασης, με σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας. Ανήκε στον πρόκριτο της Γαστούνης, Γεώργιο Σισίνη.
Η κήρυξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ο ξεσηκωμός του Μοριά. Η εξάπλωση του Αγώνα σε στεριά και θάλασσα.

 

Η δεύτερη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει τον χώρο και τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης, τους τρόπους και τις συνήθειες του πολέμου.

Μετά από μια εισαγωγή στο ξέσπασμα και την εδραίωση του Αγώνα, αναφέρονται ορισμένες από τις τοποθεσίες όπου διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα, αλλά και, περισσότερο ή λιγότερο, γνωστά πρόσωπα που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις: άνδρες και γυναίκες, πολιτικοί και στρατιωτικοί, στεριανοί ή νησιώτες, σχηματίζουν δίπολα ζεύγη, με στόχο την ανάδειξη των διαφορετικών καταβολών τους, των επιδιώξεων και των προσδοκιών τους.

Αναλύονται οι τρόποι του πολέμου, οι αντίπαλες στρατιωτικές δυνάμεις, οι πρώτες προσπάθειες συγκρότησης τακτικού στρατού από τις ελληνικές επαναστατικές αρχές. Επίσης, οι σχέσεις των εμπολέμων, όπως καθορίζονταν από ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, που προσδιορίζονταν από τα βιώματα του καθενός και από τα ήθη της εποχής: η συναλλαγή, η προδοσία, η λαφυραγωγία, η αιχμαλωσία, τα βασανιστήρια, ο θάνατος στη μάχη.

 

Με την υποστήριξη: 

untitled 6Στο πλαίσιο:

untitled 7

Τεχνολογική υποστήριξη:

forth ics greek bluegrey

 

Video

Πολυμέσα

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.