Έλληνες λόγιοι στη Δύση 14ος- 15ος αιώνας (διάδρομος 6)

Προσωπογραφία του Ιωάννη ή Ιανού Λάσκαρι (c. 1445-1534), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1890 Προσωπογραφία του Ιωάννη ή Ιανού Λάσκαρι (c. 1445-1534), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1890
Ανάπτυξη σημαντικής πνευματικής δραστηριότητας, κυρίως στην Ιταλία. Συνεισφορά του Κλήρου στον υπόδουλο ελληνισμό.

 

Από τα τέλη του 14ου αι. και κυρίως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453), Έλληνες λόγιοι του Βυζαντίου κατέφυγαν στη Δύση, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες πόλεις της Ιταλίας.

Εκεί εργάστηκαν με πάθος για τη διάσωση πολυτίμων ελληνικών χειρογράφων και κωδίκων, και ως γραφείς, δάσκαλοι της ελληνικής παιδείας, μεταφραστές, εκδότες και ιδρυτές σχολών. Με το έργο τους συνέβαλαν στην πολιτισμική προσέγγιση της διαιρεμένης χριστιανοσύνης, στην ανάπτυξη των ανθρωπιστικών σπουδών και στην άνθηση της Ιταλικής Αναγέννησης.

ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η Εκκλησία προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον Ελληνισμό συντελώντας στη διατήρηση της ταυτότητας και της συνοχής του. Η Εκκλησία αποτέλεσε διοικητικό κλάδο του Οθωμανικού κράτους με ευθύνη για τους Ορθόδοξους πληθυσμούς (mil-let) και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν υπόλογος στο Σουλτάνο ως επικεφαλής τους (millet başı). Πολλοί υπήρξαν οι λόγιοι ιεράρχες που εργάστηκαν, είτε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα είτε στις ελληνικές παροικίες της Ευρώπης, για την πνευματική ανόρθωση του Γένους. Επίσης πολλοί ιεράρχες συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση του 1821.

Gallery
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.