Σχολικές επισκέψεις

04
Οκτ
2022

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2022 09:00 -10:00
Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).

04
Οκτ
2022

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2022 10:00 -11:00
Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).

06
Οκτ
2022

Σχολικές επισκέψεις

06-10-2022 11:00 -12:00
Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).

06
Οκτ
2022

Σχολικές επισκέψεις

06-10-2022 12:00 -13:00
Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).

04
Οκτ
2022

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2022 13:00 -14:00
Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).

04
Οκτ
2022

Σχολικές επισκέψεις

04-10-2022 14:00 -15:00
Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).